Web Tasarım Nedir?
10 Eki

Web Tasarım Nedir?

Web tasarım adından da anlaşıldığı üzere, internette ticari veya bireysel amaçlara hizmet etmek üzere oluşturulmuş olan web sitelerin tasarlanmasıdır. Webmaster olarak adlandırılan, web tasarım konusunda eğitim almış kişilerin profesyonel olarak sunmuş olduğu hizmete denir. Web tasarım açıkca  belirli bir kalıp veya standart içerisinde olmayıp, tamamiyle müşterinin isteğine dayalı olarak ve tasarımcının hayal gücü ile sonuçlandırdığı çalışmalardır. Tabi ki web tasarımda teknik alanda belirli kural ve kaideleri vardır, bu kaidelere genel olarak tüm webmasterlar riayet etmelidir. Ancak tasarım kısmı webmaster’ın farkını ortaya koyan en önemli detaydır.

Webmaster’ların bazı ortak özellikleri; yetenek sahibi olmaları, sabırlı olmaları, bakmak yerine görmeleri, engin hayal gücü, uzun süre masa başı çalışmasına ve uykusuzluğa dayanıklı olmalarıdır.  Web tasarım tabiri caizse iğne ile oya işlemeye benzer. Meşakkatli bir iştir, bu nedenle web tasarımcının web tasarım esnasında sabırlı olması gerekir. Bazen bir webmaster projeyi sonuçlandırana kadar, birçok kez fikrinden vazgeçip projenin daha özgün olması için grafik ve kodlama değişikli yapar. Bir saat gibi kısa sürede sonuçlanan web siteler olduğu gibi bazen tasarımı günlerce  süren web tasarım projeleri mevcuttur.